PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI„TOP TEXTIL 20 LET
ORGANIZATOR

 1. člen

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »TOP 20 let« katere organizator je družba Top Textil d.o.o., Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju organizator).
Ponudnik storitve je 12MEDIA d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana v sodelovanju s SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična številka 3315177, ID za DDV: SI95913025. Odgovornost za tehnično delovanje storitve in reševanje reklamacij nosi družba Sedem d.o.o., telefon: 08 200 12 84. Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 15:00.
Z uporabo SMS storitve „TOP“ se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na www.top-textil.si

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

 1. člen

Nagradna igra se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije v času od 06.11.2017  do 23.12.2017 do polnoči. Nagradna igra je razdeljena na 7  krogov:

1. KROG od 06.11.2017  do 12.11.2017 do 24.00
2. KROG od 13.11.2017  do 19.11.2017 do 24.00
3. KROG od 20.11.2017  do 26.11.2017  do 24.00

 1. KROG od 27.11.2017 do 03.12.2017 do 24.00
 2. KROG od 04.12.2017 do 10.12.2017 do 24.00
 3. KROG od 11.12.2017 do 17.12.2017 do 24.00
 4. KROG od 18.12.2017 do 23.12.2017 do 24.00Nagradna igra ima skupaj 6 tedenskih žrebanj in finalno žrebanje finalne nagrade v katerem sodelujejo vsi uporabniki od 06.11.2017 do 23.12.2017. Namen organiziranja nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje produktov v trgovini TOP TEXTIL.

IZDELKI IN PAKIRANJE, KI SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

 1. člen

V nagradni igri sodelujejo vsi izdelki v trgovini TOP TEXTIL.
ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
4. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na internetnem naslovu www.top-textil.si .
Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z nakupom.
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na sledeč način:

 1. da posameznik v času trajanja nagradne igre v trgovini kupi izdelek iz 3. člena teh Pravil, ter z istim računom pošlje prijavo preko SMS sporočila na številko 3131 s sledečo vsebino: TOP in številka računa (npr. TOP 123456). Nato prejme brezplačno povratno SMS sporočilo za potrditev pogojev nagradne igre in posredovanje svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in leto rojstva). Če uporabnik potrdi splošne pogoje s svojimi poslanimi podatki, prejme brezplačen SMS, da sodeluje v žrebanju. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno SMS obveščanje TOP TEXTIL do 4x mesečno in kako se lahko kadarkoli odjavi. Uporabnik lahko pošlje neomejeno število številk računa. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitev (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno. Vse pravilno poslane prijave preko SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga predočiti pri prevzemu nagrad. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen izdelek, iz 3. člena teh Pravil.SMS sporočila oz. odgovori, ki bodo prispeli po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo upoštevali v nagradnem žrebanju.5. člen

V žrebanju nagrad posameznega kroga sodelujejo pravilne Prijave, prejete v času trajanja posameznega kroga nagradne igre, za katerega se izvede žrebanje in katerega časovno obdobje je definirano v 2. členu teh Pravil. S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed možnosti iz 4. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih te nagradne igre.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
6.člen

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.top-textil.si

NAGRADNI SKLAD

 1. člen

Sklad nagrad vsebuje:
v 1.,2.,3.,4.,5,.6,.7.,  krogu, opisanih v 2. členu, v vsakem krogu bo izžrebano:

 • krog; 2 bona, vsak v vrednosti 100,00 EUR
 • krog: 3 bone, vsak v vrednosti 100,00 EUR
 • krog: 3 bone, vsak v vrednosti 100,00 EUR
 • krog: 3 bone, vsak v vrednosti 100,00 EUR
 • krog: 3 bone, vsak v vrednosti 100,00 EUR
 • krog: 3 bone, vsak v vrednosti 100,00 EUR
 • krog: 2 bona, vsak v vrednosti 100,00 EUR in glavno žrebanje: Denarna nagrada v vrednosti 500,00 EUR.

V finalnem žrebanju 25.12.2017, se med vsemi sodelujočimi, ki so sodelovali od 06.11.2017  do 23.12.2017 izžreba glavna nagrada : 1 x 500,00 EUR.

Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu in mobilni aplikaciji so simbolične narave.
CENIK SMS SPOROČIL

 1. člen

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitev (Telekom Slovenije, A1in Telemach). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki/ A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach, so za uporabnika brezplačni. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1 Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach.

Ime SMS storitve Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu pogovorov Cena v EUR z DDV
IMS Ključna beseda Sistemsko sporočilo Sistemska spo. 0
IMS Ključna beseda Info. na zahtevo IMS 1 0
IMS SMS Poštar Naročene IMS informacije 0

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen

Žrebanje nagrad se bo izvajalo po naslednjem razporedu:
Datumi žrebanja nagrad. Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. členom pravil poslali SMS:

 1. KROG 13.11.2017: 2x bon v vrednosti 100,00 EUR od 11.2017 do 12.11.2017 do 24.00
 2. KROG 20.11.2017: 3x bon v vrednosti 100,00 EUR od 13.11.2017 do 19.11.2017 do 24.00
 3. KROG 27.11.2017: 3x bon v vrednosti 100,00 EUR od 20.11.2017 do 26.11.2017 do 24.00
 4. KROG 04.12.2017: 3x bon v vrednosti 100,00 EUR od 27.11.2017 do 03.12.2017 do 24.00
 5. KROG 11.12.2017: 3x bon v vrednosti 100,00 EUR od 04.12.2017 do 10.12.2017 do 24.00
 6. KROG 18.12.2017: 3x bon v vrednosti 100,00 EUR od 11.12.2017 do 17.12.2017 do 24.00
 7. KROG 25.12.2017: 2x bon v vrednosti 100,00 EUR in 1x 500,00 EUR od 18.12.2017 do 23.12.2017 do 24.00

Žrebanje glavne nagrade 25.12.2017  : GLAVNA NAGRADA: 1 x 500,00 EUR od 06.11.2017 do 23.12.2017 do 24.00

V primeru, da je med delovnim tednom (med ponedeljkom in petkom) praznik, se žrebanje izvede naslednji delovni dan.

Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno nagrado v enem krogu žrebanja. To pomeni, da v primeru, da se v nadaljevanju žrebanja istega kroga izžreba druga prijava iste osebe, s to prijavo oseba nima pravice do nagrade. Lahko pa dobitnik iz enega kroga sodeluje v žrebanjih naslednjih krogov, na osnovi prijav za ostale kroge, skladno s temi Pravili.

Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija, potrjena s strani organizatorja. Vsi trije člani komisije so zaposleni pri podjetju Sedem d.o.o.. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik.

Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njegova Prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik.

Nagrada ni prenosljiva in ni zamenljiva. Davčne obveznosti (akontacijo dohodnine) iz naslova nagrade, mora po 105. členu (3. odstavek) in 131. členu zakona o dohodnini, pred prevzemom nagrade plačati nagrajenec. Prejemnik nagrade bo v letni napovedi za odmero dohodnine prikazal vrednost nagrade in znesek plačane dohodnine.

 1. člen

O poteku žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število Prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, ime in priimek, naslov dobitnika in naziv nagrade. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Pri vseh žrebanjih bo ponudnik storitve izžrebal nagrajenca in dodatna dva izžrebanca, ki se uvrstita na seznam rezervnih izžrebancev. Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade, se nagrada podeli osebi, ki je naslednja na vrsti na seznamu rezervnih izžrebancev.

Pridržujemo si pravico do objave imena, priimka in kraja bivanja nagrajencev ter dobljene nagrade. 

DOBITNIKI NAGRAD

 1. člen

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na www.top-textil.si  najkasneje v 8 dneh po vsakokratnem žrebanju. Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni z brezplačnim SMS sporočilom ali po telefonu, najpozneje v roku 5 dni od dneva žrebanja in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa. Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani.
PREVZEM NAGRAD

 1. člen

Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 15. dneh po obvestilu (SMS sporočilo/telefonski klic), pošlje po pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in račun, ki dokazuje nakup (sodelovanje preko SMS-a) na naslov organizatorja , s pripisom SMS NAGRADNA IGRA.

Če se dobitnik nagrad na obvestilo (SMS sporočilo/telefonski klic) najkasneje v 15. dneh od dneva obvestila ne bo odzval, bo organizator štel, da nagrade ne želi prevzeti in jo bo umaknil. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca. Nagrade bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 15 dneh od dostave osebnih podatkov. Glavni nagrajenec bo nagrado prejel v roku 30 dni od dostave osebnih podatkov vključno z davčno številko, na naslov organizatorja nagradne igre. Glavno nagrado bo nagrajenec prevzel po dogovoru z organizatorjem.
Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen prevzema glavne nagrade v primeru, da jo prejme mladoletna oseba. V tem primeru se prevzem nagrade ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo nagrado prevzel v skladu s pravili te nagradne igre. Tedenskih in glavne nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrad ni mogoče zamenjati. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre.
Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan dostaviti podatek o svoji davčni številki.
Z dobitniki nagrade bo po potrebi sklenjen poseben dogovor ali izjava o prevzetju nagrade.
V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu.
V kolikor dobitnik v določenem roku ne prevzame nagrade, ga organizator pisno obvesti ter mu določi dodatni rok 15 dni za prevzem nagrade. V kolikor dobitnik tudi v dodatnem roku ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Davčne obveznosti (akontacijo dohodnine) iz naslova nagrade, mora po 105. členu (3. odstavek) in 131. členu zakona o dohodnini, pred prevzemom nagrade plačati nagrajenec. Prejemnik nagrade bo v letni napovedi za odmero dohodnine prikazal vrednost nagrade in znesek plačane dohodnine

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko.)

PRENEHANJE OBVEZ

 1. člen

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

 1. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.
ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV

 1. člen

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju in Sedem d.o.o. uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec dovoljuje, da organizator in  Sedem d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator in  Sedem d.o.o. hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009). Organizator si pridržuje pravico, da v medijih in na svoji spletni stani objavi ime nagrajenca.

Mobilna SMS skupnost TOP TEXTIL

16.člen

Uporabniki, ki sodelujejo s poslanim SMS-sporočilom, bodo včlanjeni v brezplačno SMS skupnost TOP TEXTIL, kar pomeni, da bodo prejemali obvestila in informacije o drugih SMS-akcijah, novostih, ipd. iz obeh skupin. Uporabnik te storitve bo prejel največ 4 SMS-sporočila mesečno, sporočilo pa bo vedno vsebovalo koristno informacijo. Vsak član se iz SMS-skupnosti lahko kadarkoli odjavi, tako da na številko 3131 pošlje SMS-sporočilo z vsebino TOP STOP Povratna SMS-sporočila iz SMS skupnosti TOP TEXTIL (obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika brezplačna.

Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.

RAZNO

 1. člen

Ponudnik storitve 12MEDIA d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana v sodelovanju s SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.
V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.
Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter plačilom dohodnine rešuje organizator nagradne igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre. Tovrstne reklamacije in morebitna dodatna vprašanja v zvezi z nagradno igro se lahko sporoča na e-mail naslov: info@top-textil.si
KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša.
Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani www.top-textil.si
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.top-textil.si
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 3.11.2017

Organizator:
Top Textil d.o.o.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.